Περιοδικό Πολιτικής Και Πολιτισμικής Παρέμβασης


Σε εποχές που βασιλεύει το ψέμα, η διάδοση της αλήθειας είναι πράξη επαναστατική
ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ

< Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας | Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας > 
Συγγραφέας Μήνυμα
«ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ»
Επισκέπτης

ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: Τετ Απρ 20, 2011 7:54 am    Θέμα δημοσίευσης: ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΓΕΡΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
Ἡ «Ὁμολογία Πίστεως» κατὰ τῆς σύγχρονης παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς Ὀρθοδοξίας, προκάλεσε ἀμηχανία καὶ σπασμωδικὲς ἐνέργειες στοὺς ἡγετικοὺς κύκλους τοῦ Φαναρίου καὶ τοὺς εντοπίους οἰκουμενιστές. Ἕνα μειονέκτημα τῆς «Ὁμολογίας» εἶναι πὼς δὲν κατονομάζει τοὺς —ἐντὸς τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας— ἡγέτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦτο μπορεῖ νὰ ἔχει κάποιες δικαιολογίες, ὅπως ὅτι αὐτὸ θὰ τὸ ἔκαναν οἱ κατΆ ἐξοχὴν ἁρμόδιοι ἐπίσκοποι, καθόσον μάλιστα ὑπῆρχαν πολλὲς προσδοκίες ὅτι θὰ ὑπέγραφαν τὴν «Ὁμολογία» ἀρκετοί, περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τελικὰ τὴν ὑπέγραψαν.

Ἡ «Φιλορθόδοξος Ἕνωσις “Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος”», ποὺ συμμετεῖχε ἐνεργὰ στὴν προσπάθεια αὐτή, μὲ κείμενά της στὸ Internet ἀπευθύνθηκε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ σὲ συγκεκριμένους Μητροπολίτες, ὅπως τὸν Ναυπάκτου, τὸν Πειραιῶς (καὶ προσωπικὰ στὸν Αἰτωλοακαρνανίας), θέτοντάς τους τὸ θέμα:

—Εἶναι ὁ Οἰκουμενισμὸς αἵρεση καὶ μάλιστα παναίρεση, ὅπως τὴν κατονομάζει ὁ σύγχρονος ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς;

—Ἂν εἶναι αἵρεση (καὶ δεδομένου ὅτι ἡ αἵρεση δὲν ἔχει μόνο ἰδεολογία καὶ ὄνομα, ἀλλὰ καὶ ἡγέτες καὶ ὀπαδούς, δὲν εἶναι δηλαδὴ ἄσαρκη,) ρωτούσαμε νὰ μᾶς ποῦν οἱ ἀνωτέρω ἀναφερόμενοι ἐπίσκοποι, ποιοί εἶναι οἱ ἀρχηγοὶ καὶ οἱ ἡγέτες αὐτῆς τῆς αἱρέσεως, διότι, ὡς γνωστόν, εἶναι ὑποχρέωση τῶν ἐπισκόπων νὰ ἀποκαλύπτουν καὶ νὰ κατονομάζουν τοὺς αἱρετικούς, ἀφοῦ ἔτσι ἔκαναν οἱ Ἅγιοι καὶ αὐτὸ δίδασκαν νὰ κάνουμε κι ἐμεῖς, ὥστε νὰ τοὺς γνωρίζουν οἱ πιστοὶ καὶ νὰ μὴ πέφτουν στὰ δίχτυα τους.

Καὶ ὅταν στὶς πρῶτες μας νύξεις ἀρνήθηκαν οἱ ἐπίσκοποι νὰ ἀπαντήσουν ἢ μετέθεσαν τὶς εὐθύνες στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, τοὺς ἐπισημάναμε ὅτι γιὰ πολὺ μικρότερες αἱρέσεις —μερικῶν δεκάδων ὀπαδῶν— κατονομάστηκαν οἱ αἱρέσεις καὶ οἱ αἱρετικοὶ καὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ ἀπὸ τὶς ἐπὶ μέρους μητροπολίτες· γιατί δὲν κάνουν τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
ἘφΆ ὅσον, λοιπόν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συστοιχεῖται μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ ἀρνεῖται νὰ τὸν κατονομάσει γιὰ τὴν συμμετοχή του στὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦτο πρέπει νὰ κάνουν οἱ ἴδιοι οἱ ὑπογράψαντες τὴν «Ὁμολογία» ἐπίσκοποι, καθόσον μάλιστα διάχυτη εἶναι ἡ ἐντύπωση ἀπὸ τὶς καταγγελίες καὶ τοὺς λόγους καὶ τὰ ἔργα τοῦ ἰδίου, ἀλλὰ καὶ τῶν ὁμοφρόνων του, ὅτι ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ συγκεκριμένοι ἑλλαδικοὶ ἐπίσκοποι εἶναι οἰκουμενιστές.

Δυστυχῶς, κανεὶς ἐπίσκοπος δὲν δέχτηκε νὰ ἀπαντήσει.
Καὶ ὄχι μόνον δὲν ἀπάντησαν, ἀλλὰ ἀποκαλύφθηκε, ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ πολλοὶ μητροπολίτες, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐρωτηθέντες ἐπίσκοποι, τιμοῦν ποικιλοτρόπως τὸν καταγγελλόμενο ὡς ἀρχηγέτη τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πατριάρχη Βαρθολομαῖο, καλώντας τον στὶς ἐπαρχίες τους καὶ πλέκοντάς του τὸ ἐγκώμιο, ἀναρτώντας μάλιστα μαρμάρινες πλάκες (ὅπως στὴ μητρόπολη Ναυπάκτου) ἐπὶ τῇ ἀναμνήσει τοῦ περάσματός του εἰς τὴν μητροπολιτική τους περιφέρεια· ἢ ὑποκριτικὰ ὑπογράφοντες μὲν τὴν «Ὁμολογία Πίστεως» καὶ ἀναθεματίζοντες τὸν Οἰκουμενισμὸ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας (ὅπως ὁ Πειραιῶς), ἀλλὰ σὲ ἄλλες εὐκαιρίες παρουσιάζοντες τὸν καταγγελλόμενον ἐπὶ αἱρέσει Πατριάρχη ὡς «φρυκτωρὸ τῆς πίστεως», καὶ πεφωτισμένο οἰακοστρόφο τῆς Ὀρθοδοξίας!

Ἕνεκα αὐτῆς τῆς διγλωσσίας καὶ τῆς ἐπαμφοτερίζουσας συμπεριφορᾶς τους, δημιουργεῖται θέμα συνειδήσεως γιὰ ὅσους ἔχουμε ὑπογράψει τὴν «Ὁμολογία Πίστεως»:

Εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ἡ «Ὁμολογία» νὰ ἐγκαλεῖ τὸν πατριάρχη ἐπὶ Οἰκουμενισμῷ (πρᾶγμα ποὺ ἀντελήφθη καὶ ὁ ἴδιος καὶ γιΆ αὐτὸ προσπάθησε νὰ κινήσει διαδικασία τιμωρίας τῶν συγγραψάντων τὴν «Ὁμολογία») καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἀκόμα καὶ ἐκεῖνοι οἱ ἐπίσκοποι ποὺ ὑπέγραψαν τὴν «Ὁμολογία», νὰ ἐπικοινωνοῦν καὶ νὰ ἐπαινοῦν καὶ νὰ θεωροῦν τὸν πατριάρχη ὁμολογητὴ καὶ νὰ τὸν ὀνομάζουν φύλακα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως; Καὶ μποροῦν αὐτοὶ νὰ μᾶς «ἀναπαύουν», νὰ μᾶς ποιμαίνουν καὶ νὰ μᾶς καθοδηγοῦν;

Ἂν δὲν ἀποτελεῖ αὐτὸ σχιζοφρένεια, τότε τί εἶναι;

ΓιΆ αὐτὸ παρακαλοῦμε τοὺς ἡγήτορες καὶ τοὺς συντάκτες τῆς «Ὁμολογίας τῆς Πίστεως» (καὶ τοὺς συμφωνοῦντες πνευματικούς, μοναχούς, ὀρθόδοξες ἀδελφότητες) νὰ ξεκαθαρίσουν τὰ πράγματα. Νὰ πάρουν τὴν εὐθύνη καὶ νὰ κατονομάσουν τοὺς αἱρετικοὺς οἰκουμενιστὲς καὶ νὰ πληροφορήσουν τοὺς πιστούς, ποιά κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση μας πρὸς τοὺς διδάσκοντες τὴν αἵρεση, καὶ κυρίως, νὰ τὴν ἐφαρμόσουν οἱ ἴδιοι, ὥστε μὲ σιγουριὰ καὶ ἐμπιστοσύνη νὰ τοὺς ἀκολουθήσουμε.

Τὰ περιθώρια στενεύουν, οἱ καιροὶ οὐ μενετοί. Ἡ αἵρεση ἐξαπλώνεται ραγδαίως. Οἱ διωγμοὶ ἔχουν ἀρχίσει στὴ Σερβία καὶ σύντομα θὰ ἐπεκταθοῦν εἰς τὰ καθΆ ἡμᾶς καὶ ἀλλοῦ στὸν ὀρθόδοξο κόσμο.

Φοβούμαστε ὅτι, ἂν καὶ ὅταν ἀποφασίσουν νὰ ἀντιδράσουν οἱ ποιμένες, οἱ πιστοὶ δὲν θὰ δείξουν καμιὰ διάθεση νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν. Εἴτε γιατὶ δὲν θὰ τοὺς ἐμπιστεύονται πλέον, εἴτε γιατὶ ἡ αἵρεση θὰ ἔχει ἐπιτελέσει τὸ σκοπό της: θὰ ἔχει ἐξουδετερώσει πλήρως τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ τὰ ἐναπομείναντα ὀρθόδοξα ἀντανακλαστικὰ κλήρου καὶ λαοῦ.

Καὶ ἡ εὐθύνη (ὅση ἀναλογεῖ στὸν καθένα μας) θὰ μᾶς βαρύνει ὅλους καὶ αἰωνίως.

«Φιλορθόδοξος Ἕνωσις “Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος”»
καὶ ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὸς Ἀγωνιστικὸς Σύλλογος
«Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης»

Επιστροφή στην κορυφή
ΘΥΜΙΟΣ
Επισκέπτης

ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: Τετ Απρ 20, 2011 10:27 am    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Εκκλησιαστικές αμφιθυμίες και διγλωσσίες.Τα νοσηρά φαινόμενα που παρατηρούμε στο πολιτικό οικοδόμημα και που σήμερα παίρνουν κατακλυσμιαία διάσταση, τα βλέπουμε και στο εκκλησιαστικό οικοδόμημα: Οι ομοιότητες είναι κραυγαλέες…

Οι εξουσίες των γραφειοκρατιών έχουν την ίδια φάτσα…

Ο καιροσκοπισμός, ο τυχοδιωκτισμός, ο ερμαφροδιτισμός, η διάσταση λόγων και πράξεων, τα υποκριτικά προσωπεία και ο πολιτικαντισμός είναι από τα κυριότερα «στοιχεία» που συνθέτουν το «χαρακτήρα» κάθε γραφειοκρατικής εξουσιαστικής ιεραρχίας.


Σήμερα, σε μια εποχή κρίσης και αποσυνθετικής σήψης όλα αυτά τα νοσήματα έρχονται στην επιφάνεια με ορμή και χωρίς συστολές…

Η εικόνα του πολιτικού τοπίου είναι εξόχως αποκαλυπτική, πολλαπλώς και διεξοδικώς αναλυμένη: Είναι μια εικόνα που προκαλεί οργή, ναυτία και φρίκη…

Η εικόνα του εκκλησιαστικού τοπίου αναπαράγει και αποτυπώνει συμμετρικά και ολίγον «ντροπαλά» (ακόμα) την εικόνα του πολιτικού τοπίου.

Θα παραθέσουμε συνοπτικά κάποια κτυπητά και πολύ ενδεικτικά παραδείγματα.

1) ΓΑΠ- Ιερώνυμος.
Οι δύο «κορυφές» του πολιτικού και εκκλησιαστικό καθεστώτος είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: Οι «δίδυμοι αδελφοί» της Νέας Εποχής, το πολιτικό και το εκκλησιαστικό ισοδύναμο του νεοταξικού καθεστώτος…

2). Οικουμενισμός

Εδώ έχουμε όλο το εύρος και όλην την ακτινοβολία των όμοιων νοσημάτων της «πολιτικής» και της «εκκλησιαστικής» γραφειοκρατίας.

Βλέπουμε από τη μια
Επισκόπους να κατακεραυνώνουν στα λόγια τον Οικουμενισμό, να υπογράφουν «μανιφέστα» (Ομολογία Πίστεως) εναντίον του και στην πράξη να συναγελάζονται με τους Οικουμενιστές, σαν κοινοί πολιτικάντηδες…

Βλέπουμε πρόσωπα της εκκλησιαστικής γραφειοκρατίας να σχίζουν τα ιμάτιά τους ενάντια στον Οικουμενισμό και το νεοταξικό κράτος του παπισμού, αλλά να μην αποκαλύπτουν τους φορείς και τα ηγετικά «στοιχεία» του Οικουμενισμού και του παπισμού.

Το χειρότερο:
Να πορεύονται «αγκαλιά» με αυτά τα πρόσωπα τα οποία αποτελούν τους φορείς της αίρεσης την οποία καταγγέλλουν…

Το ίδιο δεν συμβαίνει και στην πολύχρωμη ποικιλία της πολιτικής και κομματικής γραφειοκρατίας;


3). Κάρτα του Πολίτη
Παρατηρείται και εδώ μια πανσπερμία αμφίθυμων και μεσοβέζικων «απόψεων» και «συμπεριφορών».

Δεν μπορεί από τη μια να κτυπάς τις καμπάνες ενάντια στον Οικουμενισμό και τη Νέα Τάξη και από την άλλη να σιωπάς ή ακόμα και να στηρίζεις την Κάρτα του Πολίτη, αυτό το εφιαλτικό «όχημα» της Νέας Τάξης, μέσω του οποίου προωθεί τη δικτατορική κατάλυση των πάντων και αυτής της ίδιας της υπόστασης του Ανθρώπου!!!…

Δεν μπορεί να σιωπάς με πρόσχημα το 666 ή τον Αντίχριστο.

Κτυπάς την ΟΥΣΙΑ της Κάρτας του Πολίτη, καλείς και συμμετέχεις στον αγώνα εναντίον της Κάρτας πάνω στο ΟΥΣΙΩΔΕΣ και κριτικάρεις αυτό που θεωρείς λάθος και επουσιώδες.

Δεν μπορεί, όμως να εγκαταλείπεις τον αγώνα εναντίον της Νέας Τάξης (που στα λόγια καταγγέλλεις) με πρόσχημα αυτό που θεωρείς λάθος, επιμέρους και επουσιώδες…

Περισσότερα διαβάστε εδώ:
http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?p=26876#26876


4). Ο αγώνας εναντίον της νεοταξικής κατεδάφισης της Ιστορίας, των εθνικών και θρησκευτικών συμβόλων

Παρατηρούνται και εδώ «διγλωσσίες» και πρακτικές «στενές» και «ερμαφρόδιτες».

Όταν μιλάς για τον οδοστρωτήρα της Νέας Τάξης στα θέματα Ιστορίας, εθνικών συμβόλων και της Ορθόδοξης Πίστης δεν μπορεί να σιωπάς και πάνω στις μεθόδους και τα εργαλεία της Νέας Τάξης, πάνω στους φορείς και τα πρόσωπα που αποτελούν τα «οχήματα» της Νέας Τάξης: Εντός και εκτός της Εκκλησίας.

Δεν μπορεί να ευλογείς, π.χ., την αλλοδαπή εισβολή και κατοχή της χώρας: τη νεοταξική αυτή στρατηγική του πολυπολιτισμικού πολτού…

Εδώ είναι άπειρα τα ζητήματα: Ζητήματα αλληλένδετα, ζητήματα που δεν μπορεί να σιωπά όποιος εναντιώνεται στη Νέα Τάξη, ζητήματα που δεν διασπώνται, ούτε τεμαχίζονται, ζητήματα που δεν επιτρέπονται μισόλογα, «διγλωσσίες» και αμφίθυμες συμπεριφορές…

Αυτά τα λίγα, ενδεικτικά παραδείγματα, δείχνουν ότι και μέσα στο σώμα της εκκλησιαστικής γραφειοκρατίας «ανθούν» όλα τα νοσήματα του καταρρέοντος και σηπόμενου νεοταξικού καθεστώτος…

Στην πολεμική εποχή που ζούμε, μια εποχή ζωής και θανάτου για τις κοινωνίες, τους λαούς και τον ¶νθρωπο, δεν μπορεί να κάθεσαι ανάμεσα σε πολλές καρέκλες. Γρήγορα θα γκρεμιστείς…

Είναι η εποχή που θα ξεχωρίσει το στάρι από την ήρα…

Επιστροφή στην κορυφή

 
Μετάβαση στη:  
Μπορείτε να δημοσιεύσετε νέο Θέμα σ' αυτή τη Δ.Συζήτηση
Μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Δεν μπορείτε να επεξεργασθείτε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη Δ.Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη Δ.Συζήτηση
Δεν έχετε δικαίωμα ψήφου στα δημοψηφίσματα αυτής της Δ.Συζήτησης

Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες